Suid Afrika
Voorblad.

Artikels.

Kontak ons.

Ander Skakels.

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Soek:
Bookmark and Share
Welkom by Bevryding  Suid  Afrika  Webtuiste

Christus Jesus , is in hierdie wereld ingestuur as Verlosser. Sy Naam beteken”Verlosser!” “en julle sal Hom Jesus (Yeshua) noem want dit is Hy wat Sy volk van hulle sondes sal verlos.”  Ware bevryding!

 

Daar is geen band of bindinge of mag van verslawing wat die mens kan bind wat Christus nie kan breek en die mens kan verlos nie. Deur Sy lewe, dood en opstanding uit die dode is Hy die enigste een wat verlossing vir die mens kan bewerk. Dit beteken dat in watter mag of bande u ookal mag wees, Hy is die antwoord en deur Sy bloed het Hy losmaking van bande gebring vir die wat in bande vasgebind is, omdat hulle nie hulleself kan verlos nie! Maar wat is die weg tot vrymaking en bevryding van sonde en twyfel en bande? U het berading en hulp naby u.

Lees meer...

Wat jy moet weet...

Hoekom ‘n webtuiste oor hierdie onderwerp? (Junie 2010)

 

In die tagtiger jare “sit” ek langs ‘n jong getroude man (met twee kindertjies), wat vasgevang is in die kloue van drank. Sy klere was bebloed; bloed suipel uit sy polse uit. Selfmoord poging? In sy verwardheid en moedeloosheid (hulpeloosheid) het alle skyn van hoop verdwyn. “Miskien is dit die beste of regte ding om te doen, dan is die wêreld van hom ontslae, en hy van die wêreld.” Nie lank gelede (negentiger jare), het hierdieselfde man (‘n bietjie ouer) weer by ‘n ánder persoon gesit, wat ook alle vertroue op hoop opgegee het. Miergif gedrink. Selfmoord poging.

 

In Junie 2010 sit hierdieselfde man (in sy 50ger jare) by ‘n jonger man se bed, nóg ‘n selfmoord poging – ook miergif. Onlangs het ‘n jong man in Pietersburg, naby een van die plaaslike gemeentes, hom aan ‘n boom gaan ophang! Selfmoord wat suksesvol was. ‘n Jaar of wat gelede kom ‘n sussie uit haar huis om haar broer te roep, en al wat sy kon kry was ‘n koue lyk aan ‘n tou vasgemaak in sy kamer!

 

Daar is verskeie redes hoekom mense ‘n einde wil maak aan hul lewens. Ek weet, ek was ook daar.Ek was die eerste man waarvan hier geskryf staan. Die rede vir hierdie blad, is vir jou wat hier lees, wat dit ook al bedink het — miskien al probeer het en nie geslaag het nie, (miskien ken jy so ‘n persoon), om ‘n einde te maak aan alles. Ek dra die webtuiste op aan elkeen wat vasgevang is in een of ander band van wanhoop (ongeag selfmoord, enige verslawende middels, selfs huweliks probleme, ens), en nie weet of besef dat daar lig in hul situasie is nie. Mag jy deur hierdie webtuiste HOOP en SIN  vir die lewe kry.

 

Hierdeur wil ek vir jou die weg wys na die krag van God in verlossing; die impak van Sy Woord vir heelmaking en ware betekenis van die lewe. (Prediker.2:22-25)

Die Anatomie van twyfel
Bible Search

Verse:
John 3:16; Jn 3:16; John 3

Keyword:
Salvation, Jesus, Gospel

With Operators:
AND, OR, NOT, “ ”


Click for the latest Jan Smuts weather forecast.
Wat is Ware Vryheid?
Vrygemaak, Hoe?
Christian Gifts
Gedagte vir vandag

New RSS Feed

Baie Dankie dat u ons webtuiste besoek het, kom kuier asseblief gereeld noudat u die pad na ons gevind het! Artikels word gereeld opgelaai! Mag die Here U seen met die volle seen van Sy Seun en wees waarlik vry!

Laat weet ons asb van skakels wat nie werk nie!

http://www.bevrydingsa.co.za

Hoop is ‘n Persoon –  

die Dag toe “Hoop” vir jou gesterf het (3)

 

Hier volg artikels in ‘n reeks van studies oor Hoop

 

 

    Die Christelike geloof sentreer rondom die Persoon en werk van Jesus Christus.  Tweeduisend jaar gelede het Jesus aan die kruis gesterf onder die hande van mense wat Hom uit die weg wou hê.  Sy reaksie op die wreedheid van die mense was dié woorde: “Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.” Luk.23:34.  

 

 

Hierdie gebeure vind plaas enkele ure voor die Joodse Paasfees sou begin.  Vir ‘n Jood van daardie tye moes hierdie gebeure eienaardige gewees het.  Daar was duisternis vanaf 12 uur tot 3 uur die middag.  Daar was weerligte en donderslae en die rotse het uitmekaargebars.  Die grafte het oopgegaan en dooies het opgestaan.  Selfs die “Voorhangsel” in die Tempel het van bo na onder geskeur.  Dit was ongewoon vir verskeie redes, want dié Jesus wat daar gesterf het, het nie aan die verwagting van Sy volgelinge voldoen nie.  Hulle het ‘n Messias verwag wat hulle van die juk van Romeinse oorheersing en korrupsie sou verlos.  Nou sterf Hy toe hulle die woorde hoor: “Vader, in U hande gee ek my Gees oor.” Luk.23:46.  Sommige wat daar rondgestaan het, het waarskynlik gesê of geredeneer: “Hy was dalk nie die een op wie ons gehoop het nie.”

Wat die mense van die eerste eeu na Christus nie besef het nie en wat baie vandag steeds nie besef nie is dat Jesus Christus moes sterf om sonde te oorwin en weer moes opstaan om ‘n ewige hoop te verseker.  Dit was eers sowat veertig dae later dat Jesus se dissipels onverskrokke verklaar dat Hy ons Redder en Here is – die Hoop waarop Israel en die wêreld gewag het.  Sy dood en opstanding was twee noodsaaklike gebeurtenisse waarop ons geloof gebou moes word.  Sonder hierdie twee grondwaarhede is daar geen Hoop vir die Christen gelowige in ons wêreld nie.

 

 

Lees meer...

Wat jy moet weet oor selfmoord...