Suid Afrika
Voorblad.

Artikels.

Kontak ons.

Ander Skakels.

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Soek:
Bookmark and Share
Bybelse Beginsels van bevryding
Musiek en Bevryding?

Ware God geinspireerde musiek het ‘n bevrydings effek op die siel van die mens. Hiervan lees ons in die verhaal van Saul wat deur ‘n bose gees belas was. Dawid, die jong seun het vir hierdie koning musiek op sy harp gespeel en heelwaarskynlik geinspireerde liede gesing wat opgetek is in die Psalms.

Die woord van die Here maan ons om gesange en lofliedere tot God te sing. Lofprysing het ‘n vrymakinde effek wanneer die mens in depressie of selfs twyfel en wanhoop verkeer.

 

Maar dieselfde musiek wat vrymakende waarde het op die mens se siel kan ook die mens verwoes en bind met sterk kettings van wanhoop, twyfel en dood. Nie alle musiek maak vry nie. Inteendeel, baie bande in mense se lewens wat nie wil breek nie is omdat hulle na musiek luister wat hulle in duisternis en slawerny los. Wie sal nou dink dat musiek enige invloed op die siel en hart van die mens kan he. Een van die grootste middels waardeur satan mense vasbind en verwoes is deur onkunde. As hy jou onkundig kan los met hierdie dinge, dan het hy jou nog in sy houvas en maak nie saak wat jy doen en hoe hard jy bid nie, die satansbande wil net nie breek nie!

 

Lees meer...

Verlossing van Verslawing

Bevryding van bande is die werk wat Christus Jesus aan daardie kruishout vir elke mens gewrog het. Hy het in hierdie wereld ingekom om satan se band en hou vas oor die mens te breek: “vir hierdie doel het die Seun van die mens verskyn om die werke van die duiwel te verbreek”. Satan se werke is nog baie werksaam in baie lewens, en Jesus het gese, satan kom om te steel, te slag en te verwoes.

Dit beteken sy werk is ‘n verwoestende werk in die lewens van mense. Van Jesus se koms in hierdie wereld word daar gese: Hy sal blindes se oe oopmaak en GEVANGENES uit die kerker van verslawing en sonde uit lei en uit geestelike duisternis waardeur satan sy gevangenis vashou.

 

Lig is absoluut noodaaklik vir vryheid. Is u al bevry van die verwoestende werke van satan?             

Lees meer...

“...Jy sal die Waarheid KEN en die Waarheid sal jou vry maak...” (Johannes 8:32)

“en roep My aan in
die dag van benoudheid:
Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.” 
(Psalm 50:15)

“Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie...” Jesaja 59:1  

“Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe?” (Eseg 33:11)

Artikels en belangrike inligting word op ‘n gereelde basis hier opgelaai!                                                      Kom besoek ons asseblief weer!

Pasop vir die Slaggate van die duiwel! Wanhoop, Vrees, Twyfel, Hopeloosheid, Pornografie, Alkohol, Dwelms, Selfmoordgedagtes...  As die mens daarin getrap het, kom hy moeilik daaruit! Baie word daarin Verstringel en sterf voordat hulle moet Sterf!  Daar is hulp beskikbaar!

Die eienskappe van Valse Hoop

Die eienskappe van Ware Hoop

Hoop - As God Sy Woord gee (1)

Jy kan die Lewende

God Vertrou (2)

Hoop is ‘n Persoon - die dag toe “Hoop” vir jou gesterf het (3)

Wat jy moet weet oor selfmoord

 

 

Goeie Nuus vir Jou...

http://www.bevrydingsa.co.za

Artikels om te lees:
Goeie Nuus vir Jou!...
Wat jy moet weet oor 
selfmoord...