Wat Jy Moet Weet....

 

 

Die Eienskappe van Ware Hoop

 

 

Die Bybel leer dat die Here die Bron is van alle hoop. Om 'n hoopvolle toekoms tegemoet te gaan moet een Jesus aan boord van jou lewe hê om werklik sin in die lewe te kry. Rom.15:13.

 

 

Prediker.2:22

Want wat het die mens vir al sy arbeid en vir die strewe van sy hart waarmee hy hom vermoei onder die son?

 

 

:25

Want wie kan eet en wie kan geniet sonder Hom?

 

 

Jesus gee ware betekenis in die lewe. 'n Hoopvolle toekoms is 'n toekoms wat Jesus voor oë het. Mense wat by selfmoord uitkom, het geen hoop nie, selfs nie ens 'n hoopvolle toekoms nie, want alles het té veel geword, en die Here is uit die oog verloor. My omstandighede het so geword dat God as'tware te klein geword het om my uit die moeras van depressie en teneergedruktheid uit te haal. Dinge werk soms nie uit soos ons dit wil hê nie, en dan is alle hoop en vertroue weg, want dit was in die eerste plek nie geplaas op Jesus en Sy voorsienigheid nie.

 

 

Wat is die eienskappe dan van ware Hoop?

 

 

1. Dit is gebaseer op 'n Bybelse verwagting van die goeie.

 

     Die Bybel leer dat Abraham in Rom.4:18 hoop op hoop geglo het, ongeag sy ouderdom. Vers 19 sê: "En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent honderd jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie". Hierdie hoop van Abraham was gefokus op die beloftes van God. Om jou hoop op God se beloftes te plaas, is 'n bewys dat jy in Sy bestaan en Karakter glo. Dawid sê in Ps.119:49-50 die volgende: " Gedenk die woord aan u kneg, omdat U my laat hoop het. :50 Dit is die troos in my ellende, dat u beloftes my lewend maak. :52 Ek het gedink, o Here, aan u oordele van ouds, en ek het my getroos.:81 My siel smag na u heil; op u woord wag(hoop) ek :116 Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie." Jou omstandighede mag geweldig wees, en dit mag "nag" wees rondom jou, dan het jy nogsteeds genoeg rede om op die Here se hulp te vertrou. Want dit is 'n verwagting wat nie teleurstel nie. Dawid sê weereens in Ps.42:6 die volgende: "Wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God; want ek sal Hom nog loof - die verlossing van sy aangesig." Hy praat met 'n positiewe gesindheid oor die toekoms. "Ek gaan Hom nog loof" Ek gaan nie verlank in hierdie donker put sit nie, ek gaan hier uitkom, en dan gaan ek weer die Here loof,"

 

 

2Pet.1:4. Waardeer Hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur..."

 

2Kor.1:20 sê: "Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons,.

 

 

Ek wil vir jou hoop vandag gee, die Here luister na jou gebede wanneer jy tot Hom bid. Wanneer jy Hom aanroep, want die Bybel leer in 1Pet.3:12: "Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hul gebed..."

 

Jes.46:11b sê dat God Sy beloftes hou. "Soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei; Ek sal dit ook doen."

 

Jes.65:24: "En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek.

 

Dawid het gesê in Ps.65:3: "O Hoorder van gebed, tot U moet alle vlees kom!"

 

 

My vriend, hierdie hoop is 'n gelowige hoop - ware hoop is 'n verwagting wat nie teleurstel nie. Dit is nie 'n "hope so" nie. Dit is 'n konkrete en persoonlike verwagting. Ook in jou omstandighede waar jy jou nou bevind. Glo jy dit???

 

Want die een wat hierdie soort van hoop het, vertrou God vir Sy getrouheid.

 

 

Jes.8:17 sê: "En ek sal wag op die Here, wat Sy aangesig verberg vir die huis van Jakob, en op Hom hoop."

 

Miskien is jy grensloos depressed, dan is daar nogsteeds vir jou uit die Woord van die Here goeie hoop. Miga.7:7-8 sê: "Maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. :8 Wees nie bly oor my nie, o my vyandin! Al het ek geval, ek staan weer op; al sit ek in duisternis, die Here is 'n lig vir my."

 

 

Daar is baie dinge, en soms lelike dinge wat met ons gebeur, of wat ons self gedoen het, wat ons baie swartgallig en depressief maak.

 

Spr.5:22 sê: "Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou."

 

Spr.12:25a sê: "Bekommernis in die hart van 'n mens druk dit neer,..."

 

Spr.13:12 sê:"'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom."

 

 

Miskien is jy wat hier lees, werklik 'n ware kind van God, weergebore deur Sy Ewige Gees, maar jy sit hier in 'n toestand van depressie, selfmoord gedagtes, ens.. en moontlik was hierdie lees van die webblad jou laaste uitweg voordat jy 'n einde wil maak aan jou lewe, dan wil ek vir jou vandag in die Naam van onse Here Jesus sê: "Stop"! God is grooter as jou probleme, jy sal weer hier uit kom. God belowe in Sy Woord:"Roep My nou aan, en Ek sal jou antwoord gee." My vriend, Jesus is die Sterke Verlosser, en Hy gee redding.!!! Dawid sê in Ps.30:3: "HERE, my God, ek het U aangeroep om hulp, en U het my gesond gemaak." My vriend, die Here van die Leërskare sien jou op hierdie oomblik raak!! Hy wil help!! Hy sal help, gee Hom 'n kans!! Ps.30:12: "U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord." En as Hy dit vir koning Dawid kon doen, dan so ook vir jou!! Hy het dit ook vir my gedoen, en baie ander wat in die gat van moedeloosheid geval het.

 

 

Daar is 'n liedjie wat ek gedurig maar sing wanneer dinge donker lyk in my eie lewe, en ek nie die lig in die tonnel kan sien nie, en die liedjie sê: "More sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die storm wind, want jy is mos 'n Konings-kind." Miskien is jou fokus nie op Jesus se vermoë gerig nie; miskien het jy vergeet dat jy 'n Anker het in tye soos hierdie. Sien in jou geestes oog dat Jesus daar staan met ope arms om jou te omhels en vry te maak van dit wat jou vasgevang het. Dit wat jou verwagting verydel het. Miskien het jy 'n verwagting gehad wat nie regtig realisties of Bybels was nie, en dit het nie uitgewerk vir jou soos jy dit beplan of uitgedink het nie, maak nie saak nie, Jesus wil jou heel maak en herstel.

 

2. Ware hoop is die resultaat van ware redding:

 

In die Skrif word hoop ook verbind met ware Redding (Wedergeboorte) M.a.w. Persoonlike geloof in Jesus Christus.

 

1Pet.1:3

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode.

 

 

Hierdie lewende hoop - Ewige lewe - Beteken: Versekerde optinisme.

 

 

Dit kom van die Here af. Ps.43:5b

Dit is 'n gawe van Genade: 2Thess.2:16

Dit is 'n redelike realiteit: 1Pet.3:15

 

 

Miskien is jy wat hier ook lees nie waarlik gered nie, en die Here het jou gelei om by hierdie webblad uit tekom, voordat jy jou lewe neem. Moenie, want die Bybel leer dat dit vreeslik is om te val in die hande van 'n lewende God. Daar wag 'n ontsettende oordeel vir diegene wat sonder Christus sterwe. 2Thess.1:8-9.

 

 

Spr.5:22 sê: "Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou."

 

Spr.13:15b sê:" ...maar die weg van die ontroues is hard."

 

Ps.38:4 en19 sê:" Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie; daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie :19 Ja, my ongeregtigheid bely ek, ek is bekommerd oor my sonde."

 

 

 

Die Eienskappe van Valse Hoop

Bookmark and Share

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.
Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.