Hoop - As God Sy Woord Gee (1)

 

Hierdie artikels is ‘n reeks van studies oor Hoop

 

 

HOOP# 01 (Hierdie is ‘n reeks van studies oor hoop)

AS GOD SY WOORD GEE

 

 

Hoop is ʼn Belofte

 

Ons samelewing gaan gebuk onder gebroke verhoudings wat spruit uit onvervulde beloftes. Of sal ʼn mens sê, mense wat nie hulle beloftes nakom nie.  In huwelike, gesinne of by die skool en in die politiek.  Ons posbusse word besaai met beloftes van miljoene rande wat gewen kan word as ons maar net vir die of daardie wedstryd inskryf.  Weinig van hierdie beloftes word ooit waar.

Om een ding te sê en ʼn ander te doen het nogal iets algemeen geword in ons samelewing.  Statistiek (as ʼn mens dit kan glo) wil dit hê dat 86% van ons samelewing vertel leuens as ʼn leefwyse.  Die gevolg is dat mense baie skepties begin raak het.  Iemand wat alles glo wat elke Jan-Rap en sy maat hom vertel word afgemaak as ʼn “liggelowig domkop.”  Na alles – dit klink mos te goed om waar te wees en klaarblyklik is dit ook so!  Beloftes is gou om te maak, maar die krag daarvan lê in die uitvoering darvan.

 

 

GOD MAAK NIE LEË BELOFTES NIE

 

God se Woord gee hoop omdat dit nie leë woorde is nie, maar in die persoon en werk van Jesus Christus is dit ʼn werklikheid.  Om jou hoop te bou op die beloftes van God se Woord is die wese van ons geloof.  Sy Woord is ewig waar en stel nooit teleur nie.  Dit staan in skrille kontras met die leë beloftes van die politici of geleerdes.  Trouens, die beloftes van God wat van ewigheid is, gee ons as gelowiges groot vertroue en rustigheid – Psalm 119:52.  Twee vrae is hier van belang:

 

1. Hoe weet ek dat ek God volkome kan vertrou?

2. Watter waarborge het ek dat God se beloftes geldig is?

Feit van die saak is, die Bybel beveel ons om God op Sy Woord te neem en Hom te vertrou – vir hierdie lewe en die hiernamaals.  Die grootste troos wat ons uit God se Woord put is nie die spreekwoordelike “te goed om waar te wees nie.”  Dit is sulke rotsvaste sekerhede dat ek en jy ons lewens daarop kan bou.  Die eenvoudige rede vir so ʼn absolute antwoord lê opgesluit in die feit dat dit van God self kom.

Kom ons let op twee redes waarom ons God so algeheel kan vertrou.

 

 

I. JY KAN OP GOD HOOP VIR WIE HY IS – HY IS GOD!

Jy kan Hom glo omdat Hy nooit kan lieg nie.  “Ek IS WAT EK IS” rugsteun die waarheid van alles wat Hy sê en doen.  Sy Volkomenhede (Perfections) weerspreek nooit sy beloftes nie.  As gevolg hiervan kan ons met sekerheid weet dat elke belofte wat God in Sy Woord maak sal net so waar word soos wat Hy dit daar laat neerskryf het.  Hy vervul letterlik alles tot op die laaste “jota en titel.”

Wat maak Hom so absoluut betroubaar?  Daar is veral drie uitstaande volkomenhede wat ons van nader moet bekyk.

 

1. God is alwys.  Psalm 147:5 vat dit mooi saam:”...Sy verstand is oneindig.” M.a.w.  SY wysheid is onbeperk.  Wanneer Paulus oor God praat in die boek Romeine en die onbeperkheid van sy Grootheid en wysheid besef, druk hy homself as volg uit – (Lees dit in Rom.11:33-36).  God het geen adisionele kennis of advies nodig nie.  Hy besit alle kennis, wysheid en insig in onbeperkte vorm.  Hy ken elke omstandigheid en situasie in alle moontlike detail.  Hy hanteer dit met volmaaktheid.  Hy weet presies wat Hy doen.  Ons reaksie op sy alwysheid moet m. a. w algehele vertroue weerspieël.  Jou vertroue in jou eie vermoëns sal niks uitrig nie – trouens die wyste man ooit – Salomo het dit so gestel in Spreuke 3:5.”Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.”

2. God is regverdig. Niemand behalwe God is absoluut regverdig nie en dit maak dat ek Hom volkome kan vertrou.  God is volkome heilig, sonder onreg en sonde – Dan.9:14.  Die feit dat God volkome heilig is, is ʼn motivering vir ons om heilig te leef.  Let op wat Petrus skryf in 1Pet.1:15-16.  Die vraag is nou waar pas God se heiligheid in die bespreking van vertroue en hoop?  Wel, God kan nie lieg nie, want Hy kan nie sondig nie.  Onbetroubaarheid gaan hand-aan-hand met leuens – Spr.6:16-17.  M.a.w God se regverdigheid beteken dat Hy nooit op enige manier sal optree wat Sy wese sal weerspreek nie.  God weerspreek Homself nooit.  Wat Hy sê bedoel Hy en wat Hy beloof voer Hy uit.

3. God is onveranderlik. God verander nie van sienswyse nie.  Hy is volmaak.  SY uitsprake dra die kenmerk van absolute volkomenheid.  Psalm 102:27-28 sê dat alles sal vergaan, maar God bly dieselfde.  Hebr.13:8 – “Jesus Christus is gister en vandag en more dieselfde.”Jak.1:17 sê: “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.” (Wonderlik om dit te weet nê?)

 

Dis die hoop wat ons het.  Vanweë God se absolute en heilige bestendigheid bly ons hoop ʼn lewende werklikheid, want ons Verlosser verander nie van gedagte nie.  Hebr.6:18 maak dit duidelik dat dit onmoontlik vir God is om te lieg.

 

II. JY KAN OP GOD HOOP VIR WAT HY DOEN – HY IS ALMAGTIG

 

1. God is in volkome beheer elke oomblik en onder alle omstandighede.  Sy almag is onbeperk.  Sy vyande kan eenvoudig nie teen Hom opweeg nie.  Let op die volgende:

 

a. God is soewerein oor Satan, sonde en boosheid: Job 1:12; 2:26; Klaagliedere 3:38; Lukas 5:21; 8:31en Op.20:10-15.

b. God is soewerein oor owerhede en militêre magte: 2Kron.20:6; Psalm 20:6-10; Rom.13:2 en Joh.19:11.

c. God is soewerein oor die natuur: Psalm 50:9-12; Amos 4:7; Mt.5:45; Lukas 8:24

d. God is soewerein oor siekte en plae: Ex.15:26; Dt.32:39; 2Kon.20:5; Mt.4:23; Mark.6:56; Joh.9:1-3; Hnd.4:29-30

e. God is soewerein oor mense en hulle keuses: Ex.8:15; Spr.21:1; Hand.13:48; Rm.9:17-18

f. God is soewerein oor ons persoonlike beplanning: Spr.16:9; 19:21; Jak.4:13-15

g. God is soewerein oor alles wat gebeur in die heelal: Psalm 115:3; 135:6 en Ef.1:11.

 

2. Kom ons vra ʼn baie relevante vraag: is daar enige iets in die heelal wat buite God se beheer is?  Nee.  Elke potensiële gevaar waaraan ons mag blootgestel wees is onder die toesighoudende almag van God.  Dit neem nie my verantwoordelikheid weg nie, soos byvoorbeeld om toe te gee aan versoekings of om na te laat om deeglik te beplan nie, maar God laat ons nooit aan ons eie lot oor nie.  Let op na Rom.8:39 en Joh.10:27-29.

 

3. Al hierdie dinge gee ons hoop!  Niks is groter as ons God nie.  Selfs die grootste natuurrampe is onder die beheer en toesig van ons Vader.  Geen militêre mag, hoe groot ookal kan by ons God kers vashou nie.  Nie eers die grootheid en grootsheid van ons son – wat 1,3miljoen aardes kan bevat – kan opweeg teen die Grootheid van ons God nie.  Hy is die Een wat alles in hulle bane gestel het en aan elke ster ʼn naam gegee het – Psalm 147:4.  Hy beskou die nasies as stofdeeltjies – Jes.40:15.  Hy bring die see tot bedaring met die spreek van ʼn woord – Mt.8:26.

 

4. Vrees jy nog steeds die toekoms?  Moenie! Lees Psalm 46.

 

KOM ONS VERTROU GOD VOLKOME

 

God – Wie Hy IS en Wat Hy DOEN is genoeg bewyse waarom ek Hom volkome kan vertrou.  Hy IS altyd regverdig in alles wat HY DOEN.  Hy is altyd in beheer.  Niks gebeur sonder dat Hy dit toelaat nie.  Daar is niks wat ons van Hom kan skei nie – Rom.8:38-39.

Hy sal altyd doen wat Hy sê, want Hy kan homself nie weerspreek nie – Titus 1:1-2.

 

 

Ander Studies in hierdie reeks:

 

Studie #2 -  Jy kan die Lewende God Vertrou

Studie #3 - Hoop is ‘n Persoon - die dag toe “Hoop” vir jou gesterf het

 

 

Ander Soortgelyke Artikels

 

Die eienskappe van Valse Hoop

Die eienskappe van Ware Hoop

Bookmark and Share
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.
Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.