Wat Jy Moet Weet....

 

 

Die Eienskappe van Valse Hoop

 

Rom 15:4,13  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. :13  En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees!

 

Dankie dat jy op hierdie “link” gekliek het, met die tema: “Wat jy moet weet”. Ek wil praat met jou oor HOOP. Alle soorte mense in hierdie lewe soek ... hoop. Hoop vir die toekoms, hoop dat hul uit hul moeilike situasie sal kan uitkom; hoop om verlos te word van een of ander trauma of iets wat hul ongemaklik laat voel, hoop om die eksamen te slaag  ens. J.E.Adams het in een van sy boeke gesê: “ Om vir iemand hoop te kan gee, moet jy vir hulle lief wees.” Ek wil ook daarby byvoeg deur te sê: “Om vir iemand hoop te kan gee, moet jyself daarin lewe.”

 

En dit is wat ek vir jou in Jesus se Naam wil gee, hoop, ware Bybelse hoop wat ‘n Bybelse verandering in jou lewe kan bewerkstellig. Hoop, nie ‘n “hope so” mentaliteit niel; nie ‘n wishfull thinking mentaliteit nie.  ‘n Vraag wat ons miskien moet vra is: “Wat bewerk ware Bybelse hoop?” En wil ek vir jou 10 dinge noem uit die Skrif wat baie duidelik is m.b.t. hierdie hoop waarvan die Bybel praat.

 

Spr. 11:7  By die dood van ‘n goddelose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan. (Hoop kan ook omskryf word as ‘n verwagting)

 

Wat ek en jy moet onthou is, dat daar geen Bybelse verandering kan plaasvind, sonder HOOP nie. Mense wat opreg daarna strewe om hul probleme op te los, maar misluk het in die proses, benodig hoop; Mense wie se hoop verydel is, benodig hoop.

 

Onthou dat die Here, die BRON is van ware hoop, Hy is die “God van Hoop”. Wat bewerk ware Bybelse hoop? Hier is dit.

 

DIE BYBEL BEKLEMTOON HOOP:

 

1. Hoop bewerk vreugde wat blywend is, selfs deur die moeilikste beproewings. (Spr 10:28; Rom 5:2-3; Rom 12:12; 1 Thess 4:13)

2. Hoop bewerk volharding. (Rom.8:24-25)

3. Hoop bewerk vrymoedigheid. (2 Kor.3:12; Fil.1:20)

4. Hoop bewerk effektiewe bediening. (2 Kor.4:8-18)

5. Hoop bewerk geloof en liefde. (Kol.1:4-5)

6. Hoop bewerk onophoudelikheid. (1Thess.1:3)

7. Hoop bewerk toenemende enrgie en entoesiasme. (1Tim.4:10)

8. Hoop bewerk stabiliteit. (Heb.6:19)

9. Hoop bewerk ‘n meer intieme verhouding met God. (Heb.7:19)

10. Hoop bewerk persoonlike reinheid. (1Joh.3:3)

 

Bybelse optinisme is gegrond op die beloftes van die Here (Ps.119:50). Die mens wat ander hoop wil gee, moet self ‘n mens van hoop wees; hy moet self tenvolle oortuig wees, dat dit wat hy/sy sê, die waarheid is, anders kommunikeer hy/sy die teenoorgestelde.

 

Psa 119:50,81,116  Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. :81  . My siel smag na u heil; op u woord wag ek. (Of hoop ek ) :116  1Ondersteun my volgens u belofte, dat ek kan lewe; en maak my nie beskaamd vanweë my hoop nie.

 

Waarop is jou hoop op hierdie oomblik gerig? Waarop fokus jy gedurig? Is dit werklik om verlos te word deur die Here of... is daar ander alternatiewe waarna jy soek en gryp, om miskien op ‘n tydelike basis vir jou verligting en “hoop” te kan gee? Wat as daardie alternatiewe môre uitgewerk en onvoldoende is, wat dan?

 

Adam en Eva het na die sondeval, hoop nodig gehad, dit is hoekom die Here hulle die Moederbelofte van hoop gegee het in Ge.3:15

 

Ek wil met jou vandag deel oor valse hoop. Baie keer probeer ons mense moed in praat, ons probeer hulle “hoop” gee, al weet ons dat dit nie so is nie, net om daardie persoon nie verder ongelukkig te maak of te sien nie, en my vraag is: “Is dit werklik reg om dit te doen?” Het ek hom/haar regtig “hoop” gegee, of sêek dit net om hom beter te laat voel en ek my uit die situasie kan onttrek?  Ek wil jou hier ‘n paar eienskappe gee van Valse hoop, en my gebed is dat jy dit sal verstaan/insien en ‘n beter begrip sal kry oor jou situasie, en ook ‘n beter verstaanbaarheid m.b.t. wie die Here is.

 

Spr. 10:28  Die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan.

 

Ons almal beleef moeilike tye; moeilike omstandighede, donker dae en onsekerhede. Ons almal het verwagtinge, dinge om na uit te sien, drome wat ons droom, begeertes wat ons koester en najaag.  Die here het nooit belowe dat ons vry sal wees van verdrukkinge en swaarkry nie.

 

Joh 16:33  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

 

Baie mense dink dat materiële voorspoed, hulle lewe gelukkig sal maak. As ek net getroud is, sal ek ‘n gelukkige persoon wees, en baie dergelike dinge soos die, beter werk, ander omstandighede, ander baas vir wie ek werk, meer geld ens.

 

VALSE HOOP:

 

1. Valse hoop is gebasseer op die ontkenning van realiteit:

So baie mense gee vir hulle vriende hierdie soort van hoop “just to be polite” Ons ontken die feite, en leef as’tware in ‘n droom wêreld waar ek sommer maar net kan “name en claim” sonder om die werklikheid in die gesig te staar. BV: Kyk na jou salaris. Jy wil ‘n motor koop, die paaiement is nogal groot, of dalk redelik, maar... kan ek dit regtig bekostig? My inkomste en uitgawes klop nie mooi nie. Baie sê: “Ag man, jy moet net vertrou”. Moenie so twyfel nie. Ag jy is ongelowig”. Regtig? Die werklikheid sê vir my dat as ek die motor sou koop, ek nie lank van nou af gaan sink. Ek kan nie die Here hierin insleep en sê dat dit Sy wil was nie. Ek persoonlik glo baie sterk dat die Here enige iets kan doen, maar dat Hy ook vir ons elkeen ‘n verstand gegee het om mooi helder te kan dink; die feite in die gesig te staar, en dan om ‘n sinvolle, volwasse besluit te kan neem, nadat ek alles mooi ge-evalueer het. Anders...beland ek en jy in die warm water, en ons verbrand. BV: Kanker = ek glo die Here kan dit genees, maar in die meeste gevalle doen Hy dit nie, vir redes wat aan ons onbekend is. Nou om vir hierdie kanker pasiënt te së: “Die Here gaan jou gesond maak” vernaam as jy dit nie regtig by Homself gehoor het nie, is jy besig om valse hoop aan die pasiënt te gee, en as hy/sy sterwe aan die kanker, dan is jou geloofwaardigheid daarmee heen.!!! Ek vertrou dat jy die “prentjie” verstaan.

 

2. Valse hoop is gebasseer op ‘n mistiese of magiese denkery:

Wat wil ons hierdeur sê? So baie kere sien ons op voertuie die volgende stelling: “Die voertuig  word beskerm deur Psalm.91” Of,”die huis word beskerm deur Ps.91” Is dit werklik waar? Is dit werklik hoe mense omgaan met die Woord van die Here? Nog ‘n geval is waar mense sout rondom hul eiendom en persoonlike besittings strooi. Dan gebruik hul Bybel verse om dit te regverdig. Is dit werklik die waarheid?  So baie ander het “fancifull”idees, wat geen Bybelse inhoud het nie. Het die Woord van die Here werklik magiese kragte?  So baie gebruik Heb.4:12 om dit te regverdig. Dit het te doen met die werking van die Woord van die Here in die lewe van ‘n mens. Baie ander gaan slaap met ‘n oop Bybel in hul huise om kwansuis die bose geeste weg te hou. Wat beteken dit? Bygelowigheid. Ander slaap met die Bybel onder hul kussings, met die “hoop” dat hul denke of drome nie so vreesaanjaend sal wees nie; of om te “sien” omet wie hul eendag sal trou.  Dit gee als valse hoop vir diegene wat dit gebruik.

 

3. Valse hoop is gebasseer op ‘n onbybelse siening oor gebed:

B aie mense dink dat gebed soos rugby is. As jy ‘n probleen het, gee die “bal” vir Jesus. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ons kan en moet beslis ons probleme na Jesus toe neem (1Pe 5:7  Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. )  Vra jy na iemand wat ‘n probleem het, wat hy/sy gedoen het daaroor, dan sê hulle: “Ons het daaroor gebid” maar is passief en nou moet die Here alles doen. Nee, ek is oortuig daarvan dat dit verkeerd is. Ons vergeet so baie gou dat die mens ook ‘n verantwoordelikheid het. BV: Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

 

Dan is daar iets wonderbaarliks groot. En dit is: “Die Soewereiniteit van God”. Dit beteken dat God ook ‘n “wil” het, en dit is hier waar ek en jy na dit moet soek. 1Jo 5:14  En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. 1Jo 5:15  En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. (Lees asb die volgende verse m.b.t. die wil van God: Ef.1:9,11; Open.4:11;Ps.135:6; Ps.115:3;Ps.39:10; Spr.16:4)

 

Werkloosheid is seker een van die angswekkende aspekte in ons samelewing. 2Thess.3:10b sê: “..as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie” Hoe moet ek eet as ek niks het om mee te koop nie? Hoe moet ek ‘n werk kry, as ek nie my cv instuur nie? Die werk sal nie uit die lug val en op jou skoot te lande kom nie – NEE – God se orde werk anders. Hoor wat sê die Woord: Prediker.11:1,6  Werp jou brood uit op die water, want ná verloop van baie dae sal jy dit vind. 11:6  Saai jou saad in die môre, en laat teen die aand jou hand nie rus nie; want jy weet nooit watter een sal geluk nie, hierdie of daardie, en of altwee saam goed sal wees nie.

 

Sekerlik is daar sommige dinge wat vir ek en jou onmoontlik is om te doen, dan, en dan alleen is God ook daar.

 

4. Valse hoop is gebasseer op die onbehoorlike interpretasie van die Skrif:

So baie keer lees ons in die Skrif in wat die Skrif nie sê nie. Kom ek leer jou ‘n groot geheim hoe om die Woord van die Here te verstaan. Eerstens moet jy ‘n kind van die Here wees om die Woord van God te verstaan, want... die Bybel sê dat die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie”(1 Kor.2:14)

 

Ek wil vir jou twee metodes leer vandag hoe om die Skrif te leer ken, hoe om dit te verstaan, want elke ou daar buite het sy eie interpretasie.

 

Observasie: Hierby bedoel ons, oor wat jy sien in die betrokke gedeelte wat jy lees. Neem ‘n pen en papier en skryf neer wat jy sien in die gedeelte. BV: Met wie word gepraat; wie is aan die woord; waar vind dit plaas?;Wat is die geleentheid; ensomeer

 

Interpretasie: M.a.w Wat sê dit vir my of wat beteken dit? Wat is die kern gedagte wat die gedeelte weergee. Is dit ‘n Bybelse leerstelling wat ek moet weet of verstaan.

 

Toepassing: Hoe gaan ek hierdie waarheid wat ek nou ontdek het, toepas in my daaglikse omstandighede?

 

Kom ons gee ‘n voorbeeld: Lees Matt.18:19: “Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saam stem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra; dit sal hul ten deel van my Vader wat in die hemele is.  Waaroor gaan hierdie gedeelte? Oor Kerk dissipline verse 15-20. Kyk maar na iemand wat op valse hoop bou, hulle is nie oop vir jou oortuiging nie, hul raak “upset” wanneer hulle “hoop” uitgedaag word of bevraagteken word. Hoor wat die Woord van die Here sê:Lees 2Kronieke 18. ‘n Leuen gees kom na vore, en laat die woord sê wat jy graag wil hoor. Die Woord van God sê nie vir ons wat ons graag wil hoor nie, maar wat ons moet hoor!!

 

Nog ‘n metode is die volgende: Dit is ook selfstandige Bybelstudie

 

O = Omstandighede: Vra vrae soos: Wat? Waar?Wanneer?Wie? Hoe? Ens

M = Mense: Wie is die mense in die gedeelte

A = Aksie: Beskryf in kronologiese volgorde die gebeure in jou eie woorde.

L = Leerstelling: Wat kan ons alles hier uit leer?

S = Sentrale waarheid: en die Toepassing.

 

(Kommentare is handige hulpbronne wat vryelik beskikbaar is)

 

So baie verdraai en vervals die Woord van die Here, dat ons die Skrif enige iets laat sê wat ons wil hê dit moet sê. Pasop daarvoor.

 

Onthou wat J.E.Adams gesê het: Om vir iemand hoop te kan gee, moet jy vir hulle lief wees. En dit is ek vir jou wat hier lees, met die vertroue dat die Gees van die waarheid jou in die volle waarheid sal lei. Volgende keer praat ek oor eienskappe van ware Bybelse hoop. ‘n Hoop wat lewens waarlik verander.

 

 

 

Die Eienskappe van Ware Hoop

 

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Bookmark and Share

http://www.bevrydingsa.co.za

Voorblad.
Artikels.
Kontak ons.
Ander Skakels.
Copyright © bevrydingsa 2010  All rights reserved.